Výuka českého jazyka


Pomáháme studentům zvládat běžné učivo a pochopit ho na praktických situacích a příkladech. Učíme studenty rozumět, chápat, přemýšlet.

Výuka pomáhá také studentům, kteří se chtějí třeba jen dobře připravit na důležitou písemnou práci, opravit si špatnou známku, nebo třeba zvládnout reparát.
Připravujeme také na závěrečné maturitní zkoušky, vysokoškolské zkoušky nebo zaměstnance cizince, kteří potřebují zdokonalit český jazyk.

Studenti se zameškanou docházkou
Pokud student na nějakou dobu vypadne z běžného studijního rytmu a musí následně rychle dohnat vše, co zameškal a opět srovnat krok s kolektivem, může to představovat velkou zátěž. Je nebezpečí, že právě v této době nepochopí vše dokonale a tato mezera s ním půjde dál.

Proč mohou mít studenti problémy s učením ve škole?
Studijní problém může nastat i u těch, kteří zpočátku ve škole dobře prospívají, ale v průběhu učení něčemu dokonale neporozumí. Pokud jsou studenti ovlivněni stresem, začnou se nabalovat další chyby.
Naše výuka je vcelku jednoduchá a nadějná cesta, jak situaci lépe zvládnout.
Studenti si s námi vypracují domácí úkoly a doučí se vše, co ve škole nepochopili. Doma se už v klidu a pohodě mohou věnovat zábavě. Rodiče se zbaví jedné ze svých starostí a zbývá více času na příjemnější činnosti a radosti.


Gymnázium - Roudnice nad Labem
=== M&M @ 2013